Rats- und Ausschussmitglieder

Councilors

Photo Horst Faller
SPD-Ratsfraktion

Mitgliedschaften

Gremium Funktion
SPD-Ratsfraktion Fraktionsmitglied (s.B./s.E.)
Sportausschuss Mitglied (s.B./s.E.)
Back to overview