Rats- und Ausschussmitglieder

Councilors

Photo Dagmar Betz
CDU-Ratsfraktion
E-Mail 

Mitgliedschaften

Gremium Funktion
CDU-Ratsfraktion Fraktionsmitglied (s.B./s.E.)
Sozialausschuss Mitglied (s.B./s.E.)
Back to overview