Rats- und Ausschussmitglieder

Councilors

Photo Dominik Welter
FDP-Ratsfraktion
E-Mail 

Mitgliedschaften

Gremium Funktion
FDP-Ratsfraktion Fraktionsmitglied (s.B./s.E.)
Bezirksausschuss Holzheim Ersatzvertreter/in (s.B./s.E.)
Back to overview